Hvis din ph måler skal lave præcise målinger er det vigtigt af kalibrere sit udstyr løbende du starter med at  ligge din  måler  i buffer 7 og kalibrere derefter gør du det samme med en buffer 4. 
ved af kalibrere med buffer 7 og 4 vil din måler finde sit præcise målepunkt.